Aktuellt

RASEBORG, FINLAND 24 oktober 2023 - Principalen.fi basunerar ut att vi idag för tredje gången detta år har förärat ett understöd till matbanken i Ekenäsnejden i enlighet med vår strategi - vårt sociala ansvar - att stöda organisationer, som arbetar för människors välmående - hjälper konkret dem som har det svårt. Vårt mål är att göra åtminstone en...

HELSINGFORS, Finland 14 oktober 2023 - Principalen.fi basunerar ut att Elis Helenius från Raseborg idag har fått äran att som yngsta organist uppträda i Musikhuset i Helsingfors vid provspelningen av den nya konsertsalorgeln - störst i Europa och byggd av Rieger Orgelbau, Österrike. Orgeln har nästan 8 000 pipor och 124 register (stämmor). Den...

Principalen stöder nu, genom Elis och Sune Helenius, orgelkonsten i både Finland och Sverige genom att vara medlemmar i respektive länders orgelföreningar. I Finland verkar Organum-sällskapet och i Sverige Svenska Orgelsällskapet. Det är viktigt att föreningar stöds både lokalt och nationellt, för att kunna utveckla och informera om verksamheten....

Principalen har, genom företaget Passer Media, organist Elis Helenius och producent Sune Helenius, bidragit med medel till föreningen Organum-sällskapet rf, vars uppgift är att stöda, befrämja och utveckla orgelkonsten i Finland. Sällskapet organiserar konserter, mästarkurser och seminarier, publicerar litteratur om orgelmusik och samlar ihop alla...

Vi har idag donerat medel till förmån för Europas största konsertsalsorgel i Musikhuset i Helsingfors. En liten principal i orgelns massiva pipuppsättning på ca 10 000 pipor får namnet PRINCIPALEN.FI efter namnet på vår sajt. Medlen för insamlingen går bl.a. till orgelmusik och evenemang. Vi önskar Musikhuset lycka till!

I dag styrde kosan till Ingå kyrka, som har anor ända från 1200-talet. Kantor Marianne Gustafsson Burgmann förevisade orgeln från 1989, byggd av Åkerman & Lund. Orgeln är rätt ny, men trots sina unga år är de 21 stämmorna av toppkvalitet. Det märkte också Elis Helenius då han övade på orgeln. Marianne och Elis spelade ett musikstycke tillsammans,...

Elis Helenius spelade idag för första gången i en domkyrka, Tammerfors domkyrka. Domkyrkans kantor Esa Toivola hade gort besöket möjligt och berättade om orgeln. Kyrkan är byggd åren 1902-1907 i nationalromantisk stil enligt ritningarna av arkitekt Lars Sonck. Den blev domkyrka i Tammerfors stift 1923. Konstnärerna Hugo Simberg och Magnus...

Idag gick orgelturnén till Rosala och Hitis, där Elis Helenius har släktingar. Tanken var att spela på Hitis kyrkas orgel för släktingarna. Elis hade fått audiens av Kimitoöns församling, kantor Anton Nervander, att spela på orgeln. Den nuvarande kyrkan, färdigställd 1686, är en korskyrka och den nästäldsta i sitt slag i Finland. Den äldsta...