Medlemmar i två orgelföreningar

04.10.2023

Principalen stöder nu, genom Elis och Sune Helenius, orgelkonsten i både Finland och Sverige genom att vara medlemmar i respektive länders orgelföreningar. I Finland verkar Organum-sällskapet och i Sverige Svenska Orgelsällskapet. Det är viktigt att föreningar stöds både lokalt och nationellt, för att kunna utveckla och informera om verksamheten. Därtill ger ett nordiskt samarbete ytterligare utvecklingsmöjligheter.