Vi stöder orgelkonsten

26.09.2023

Principalen har, genom företaget Passer Media, organist Elis Helenius och producent Sune Helenius, bidragit med medel till föreningen Organum-sällskapet rf, vars uppgift är att stöda, befrämja och utveckla orgelkonsten i Finland. Sällskapet organiserar konserter, mästarkurser och seminarier, publicerar litteratur om orgelmusik och samlar ihop alla intresserade av orgelkonst. 

Sällskapets medlemmar representerar bland annat professionella organister, studerande, tonsättare, orgelbyggare, forskare och orgelentusiaster. Enligt sina stadgar är Organum-sällskapet fristående från till exempel kyrkosamfund och musikläroinrättningar. Sällskapet verkar för bevarandet och renoveringen av historiska orglar i Finland och erbjuder sin expertis i olika projekt med anknytning till orgelkonst. Läs mer på www.organum.fi    Källa: Organum-seura ry