Ge vidare av det goda du får

24.10.2023

RASEBORG, FINLAND 24 oktober 2023 - Principalen.fi basunerar ut att vi idag för tredje gången detta år har förärat ett understöd till matbanken i Ekenäsnejden i enlighet med vår strategi - vårt sociala ansvar - att stöda organisationer, som arbetar för människors välmående - hjälper konkret dem som har det svårt. Vårt mål är att göra åtminstone en del av vardagen till en glad upplevelse i form av bland annat sång och musik samt hjälp. Vi utmanar alla att göra samma sak: Ge vidare, på ditt eget sätt, av det goda Du får av någon; rent konkret i uppmuntrande ord eller annat stöd. Vi tackar Ekenäsnejdens svenska församling som gett Oss det goda i form av handledning och möjligheter att utvecklas, och vi ger det goda vidare på vårt eget valda sätt. Alla församlingar vi besökt och kantorer vi mött, har delat en del av sin erfarenhet och berikat vår dag. 

Vi har under året också understött musikkonsten, särskilt orgelkonsten, samt Klubbhus Fontana rf i Karis som arbetar för psykiskt välmående.