Elis orgelkonserter under sommaren 2024

07.05.2024

Under sommaren 2024 uppträder Västnylands yngsta organist Elis Helenius i åtminstone tre kyrkor. Det blir Lunchmusik på orgel i Sjundeå kyrka den 18.6.2024 kl. 13.00, Ekenäs kyrka 26.6.2024 kl. 13.00 och Bromarv kyrka 28.6.2024 kl. 16.00. På repertoaren finns många kända musikstycken som berör sommar, kärlek och barn. Tillställningarna räcker ca 30 minuter. Hjärtligt Välkommen!