Sommarens sista orgelresa till Ingå

09.08.2023

I dag styrde kosan till Ingå kyrka, som har anor ända från 1200-talet. Kantor Marianne Gustafsson Burgmann förevisade orgeln från 1989, byggd av Åkerman & Lund. Orgeln är rätt ny, men trots sina unga år är de 21 stämmorna av toppkvalitet. Det märkte också Elis Helenius då han övade på orgeln. Marianne och Elis spelade ett musikstycke tillsammans, där Elis fick sköta pedalen. Marianne är doktor i musik, hon har alltså disputerat vid universitet. Hon vet en hel del om orgelmusik. Orgeln i Ingå kyrka är också intressant såtilldvida, att de fungerande piporna endast finns i det ena orgelhuset, där spelbordet är placerat. Det andra orgelhuset är dekoration. Marianne visade hur man stämmer pipor och lösgjorde en trumpetpipa, som ser ut som en tratt. Besöket gav mycket nyttig kunskap om både spelande och orgeln i kyrkan.  FILM KAN SES HÄR 

Kantor Marianne Gustafsson Burgmann berättar för Elis Helenius om Ingå kyrkas orgel.

Orgelläktaren med två orgelhus. Endast det vänstra orgelhuset innehåller pipor som ger ljud ifrån sig. Det högra orgelhuset är dekoration.

Ingå kyrka.

Kantor Marianne Gustafsson Burgmann berättar för Elis Helenius om olika pipor inne i orgelhuset. Här ser man oboe-pipor.

Dr Marianne Gustafsson Burgmann har en bred kunskap om orglar och orgelmusik. Här har hon lösgjort en trumpetpipa och visar pipans tunga för Elis Helenius. Tungan vibrerar av luft som stömmar igenom pipan, då man trycker ner en tangent på manualen. Vibrationen i tungan bildar ett ljud, en ton (stämma).