Släktkonsert i Hitis kyrka, Kimitoön

26.07.2023

Idag gick orgelturnén till Rosala och Hitis, där Elis Helenius har släktingar. Tanken var att spela på Hitis kyrkas orgel för släktingarna. Elis hade fått audiens av Kimitoöns församling, kantor Anton Nervander, att spela på orgeln. Den nuvarande kyrkan, färdigställd 1686, är en korskyrka och den nästäldsta i sitt slag i Finland. Den äldsta korskyrkan finns i Elimä. Piporgeln i Hitis kyrka är rätt ny, på inskriften står Paschen Orgelbau Kiev opus 157/2004. Den nuvarande orgeln är den tredje i korskyrkans historia. Men, trots att orgeln är så pass nyligen uppförd har den en fin samling av stämmor som passar in i träkyrkan och orgeln låter så pass organiskt att man med fog kan säga som förr i tiden, dvs. att den är "af förnäm börd". Välgjord och vacker. Orgeln har en egenhet som orglar Elis spelat på tidigare inte har, nämligen att spelbordet finns på gaveln av orgelhuset och inte under fasadpiporna. Elis spelade ur sin repertoar för släktingarna, till deras stora förtjusan.  SE KORTFILM HÄR   Klicka på bilderna!

Hitis kyrka från 1686.

Piporgeln i Hitis kyrka.

Predikstolen (ovan) och piporgeln (nedan) i Hitis kyrka.