Premiering och avslutning

01.06.2023

Under vårens sista orgellektion premierades Elis Helenius för snabba och stora framsteg i kyrkorgelstudier, efter dryga 20 timmars övningar. Han belönades med en Jean Sibelius medalj i silver för att på kort tid, med stor inlevelse lärt sig också att behärska det svåra; dvs. pedalklaviaturen. Samtidigt belönades kantor och musikpedagog Pia Nygård med en Jean Sibelius medalj i silver "Jean Sibelius och Tonkonsten" som en erkänsla för stora insatser i kör- och musikundervisningen under många år. Pia Nygård undervisar med full entusiasm och inlevelse och ger det stöd och förslag en musikelev behöver för att utvecklas. Och alltid med en postitiv inställning. - Sune Helenius, producent/Principalen.fi

Musikpedagog, kantor Pia Nygård och organist Elis Helenius