Elis besöker Hangö kyrka

12.07.2023

Idag fick Elis Helenius möjligheten att stifta närmare bekantskap med orgeln i Hangö kyrka tillsammans med kantor Jan Hellberg. Hangö kyrka byggdes av rödtegel och blev färdig 1892. År 1953 gjordes en större repararation av kyrkan och då rappades utsidan. På 1970-talet fick kyrkan sin nuvarande färgsättning och utformning. Orgeln är byggd av Paul Ott, Göttingen 1965, dvs samma orgelbyggare som färdigställde Sjundeå S:t Petri kyrkas orgel. Det märks till en del på utformingen. Jan Hellberg berättade för Elis om de många registerandragen på orgeln (spakar som används för att välja pipor, stämmor då man spelar). Alla namn på registren är på tyska. Orgeln har en egenhet, som Elis inte sett förut, nämligen en snurrande tremulant. Tremulant är tex. en liten träfläkt som finns ovanför piporna. Träfläkten börjar snurra då man väljer "tremulant"-spaken i registren och den får ljudet att börjar vibrera. Också innanför svällverket finns pipor som har tremulant, men inte med en snurrande fläktanordning. Orgeln har en fin klang i kyrksalen, med tre manualer för händerna och givetvis pedalklaviaturen eller kort sagt pedalen, som spelas med fötterna.  SE SHORT FILM HÄR

Interiör från Hangö kyrka.

Registerandrag med tyska namn på pipor och stämmor

Elis Helenius bekantar sig med Hangö kyrkas orgel, som har tre manualer. Den manual som finns längst fram styr piporna bakom organistens rygg, i ryggpositivet. Kantor Jan Hellberg berättar om orgeln.

Ovanför ryggpositivets pipor syns tremulanten, i det här fallet en träfläkt, som snurrar i bilden. Tremulanten får luften och därmed ljudet att vibrera. Se FILM